E-129 İŞLEMSEL YÜKSELTEÇ

+ -

GENEL AÇIKLAMA

Eğitim Seti; Ana Ünite, Opampın Karakteristik Özellkler
Modülü, Opampın Temel Uygulamaları Modüllerniden
oluşmaktadır. Opampların temel özelilklerin , kazanım,
filtre, doğrultma ve dönüştürücü işlemler gibi temel
uygulamalarını set ile yapabilmektedir.

TEKNİK DETAYLAR
ANA ÜNİTE TEKNİK ÖZELLİKLER
2) 0 – 30V aralığında ayarlanabilir DC gerilim çıkışı
sağlamaktadır.
3) Gerilim ve akım değer dijital ölçü aletiyle izlenebilmektedir.
4) ±5V ve ±12V sabit DC gerilim çıkışları sağlamaktadır. 12 – 0
– 12V sabit AC gerilim çıkışı sağlamaktadır.
5) Eğitim set le 1 adet 2mt IEC güç kablosu verilmektedir.
OPAMPIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ MODÜLÜ
TEKNİK ÖZELLİKLER
6) Opamp offset ayarı, bas akımı ölçülmesi,giriş çıkış
empadanslarının ölçülmesi, frekans bandının ölçülmesi, faz
kaymasının incelenmesi, frekans‐kazanç ilişkisinin incelenmesi
AC ve DC çalışma modlarının incelenmesi deneylerinin bu
modül üzerinden gerçekleştrilebilmektedr.

PDF Ürün Bilgisi