İletişime Geç

E-155 UPS SİSTEMİ EĞİTİM SETİE-155 UPS SYSTEM TRAINING SET

E-155 UPS SİSTEMİ EĞİTİM SETİE-155 UPS SYSTEM TRAINING SET

 0,00

[:tr]Teknik Detaylar
UPS sistem
Dijital gösterge
Yük modülü
Korumalı jak bağlantısı
Korumalı born vidası

Opsiyonel Özellikler

Dokunmatik LCD Ekran
USB Bilgisayar Bağlantısı
Bilgisayar Kontrolü

Çalışma Gereklilikleri

220V AC şebeke beslemesi

Garanti ve Servis Hizmetleri

Cihaz 2 yıl boyunca firmamız tarafından garantilidir. 10 yıl boyunca ücreti mukabilinde teknik destek ve servis hizmeti verilmektedir.

Cihaz Ölçüleri

AXBXH: 1000X600X1600[:en]TECHNICAL DETAILS
UPS system
Digital indicator
Load module
Shielded jack connection
Protected born screw

OPTIONAL FEATURES

Touchscreen LCD
USB Computer Connection
Computer Control

WORKING REQUIREMENTS

220V AC mains supply

WARRANTY AND SERVICES

The device is guaranteed by our company for 2 years. Technical support and service are provided for 10 years for a fee.

DEVICE DIMENSIONS

AXBXH: 1000X600X1600[:]

GENEL BAKIŞ

Bu eğitim seti UPS sistemlerinin incelenmesi için tasarlanmıştır.

TEKNİK SPESİFİKASYON

Kesintisiz Güç Kaynakları (Uninterruptible Power Supply – UPS) Elektrik yükünün bağlı bulunduğu şebeke de meydana gelen veya gelebilecek olası gerilim dalgalanmaları (düşük gerilim, yüksek gerilim, faz kaybı), kısa veya uzun süreli kesitler veya harmoniler gibi durumlarda yükü bu değimlerden koruyan ve yüke teknik olarak sağlıklı ve temiz enerji sağlayan elektronik cihazlardır.
Eğitim setinde bu tipi sistemlerde en çok karşılaşılan üç adet arızayı sisteme verip sistemin vermiş olduğu tepkilerin incelenmesi ve arıza tespitlerinin yapılarak ilerde karşılaşılabilecek bu tip bir arızaya kolay ve hızlı bir şekilde müdahale edilmesi amaçlanmaktadır.GENERAL EXPLANATION

This training set is designed for examining UPS systems.

TECHNICAL SPECIFICATION

Uninterruptible Power Supply (UPS) In cases such as possible voltage fluctuations (low voltage, high voltage, phase loss), short or long-term sections or harmonies that occur or may occur in the network to which the electrical load is connected, a technical system that protects the load from these changes and are electronic devices that provide healthy and clean energy.
In the training set, it is aimed to intervene easily and quickly to such a malfunction that may be encountered in the future by giving the three most common malfunctions in such systems to the system, examining the reactions of the system and making fault determinations.