HT-356 Metallerde Isıl İletim Eğitim Seti

+ -

Genel Bakış
Bu eğitim seti metal malzemelerde ısıl iletim katsayısının bulunmasını pratik yolla göstermek için tasarlanmıştır.

Çalışma Prensibi

Birimin kalbinde farklı metal örnekleri vardır. Numuneler bir ısıtıcıya yerleştirilir ve bir taraftan ısıtılır. Isı, numuneden geçirilir ve çevreye yayılır. Kullanılan örnek bir soğutma yüzgeci gibi davranır. Ayrıca numunenin altında fanlar var. Konvektif ısı transferini etkilemek için fanların akış hızı sürekli olarak ayarlanabilir. Hava akımı, numunenin etrafında eşit bir şekilde taşınır. Sonuç olarak, deneyi durgun hava ile gerçekleştirmenin yanı sıra (serbest konveksiyon), akan hava (zorla konveksiyon) ile deneyler yapmak da mümkündür. Farklı malzemelerin ısı iletimi üzerindeki etkisi, farklı numunelerin karşılaştırılmasıyla gösterilmiştir.

Teknik Detaylar

5 noktadan sıcaklık ölçümü
57 W Peltier soğutucu
10 farklı deney numunesi
Ayarlanabilir ısıtıcı

Çalışma Gereklilikleri

220V AC şebeke beslemesi
Şebeke su tesisatı

Garanti ve Servis Hizmetleri

Cihaz 2 yıl boyunca firmamız tarafından garantilidir. 10 yıl boyunca ücreti mukabilinde teknik destek ve servis hizmeti verilmektedir.

PDF Ürün Bilgisi