E-128 HABERLEŞME EĞİTİM SETİ

+ -

GENEL AÇIKLAMA

Eğitim seti; Ana Ünite, Sinüs Osilatör ve RF Filtreler, Genlik
Modülasyon ve Demodülasyon, Frekans Modülasyonu ve
Demodülasyon, Analog – Dijital ve Dijital – Analog
Dönüşümler, PWM Modülasyon ve Demodülasyon, ASK
Modülasyon ve Demodülasyon, FSK Modülasyon ve
Demodülasyon, PSK Modülasyon ve Demodülasyon, QPSK
Modülasyon ve Demodülasyon, PAM&PCM Modülasyon ve
Demodülasyon, Delta Modülasyon ve Demodülasyon, FDM
Modülasyon ve Demodülasyon ve TDM Modülasyon ve
Demodülasyon Modüllerinden oluşmaktadır

TEKNİK ÖZELLİKLER

ANA ÜNİTE TEKNİK ÖZELLİKLER

1) Devre besleme gerilimler; Simetrik 5V ve simetrik 12V’tur.
Bu güç kaynakları 0.5A akım verebilmektedr. Güç kaynağının
gerilim ayarı kaba ve ince k ayrı potansiyometre ile
yapılmaktadır. Güç kaynağının çıkış gerilim dijital
voltmetreden okunmaktadır. Üreteçlerin çıkışları kısa devre
korumalıdır.
2) DC ayarlı güç kaynağı 0‐15 V 0.5 A ‘dr.
3) Frekans jeneratörü bulunmaktadır.
4) Sinüs üçgen ve kare dalga verebilen 0‐5 Vpp aralığında
genlik ayarlı ,100 KHz e kadar frekans ayarlı fonksiyon
jeneratörü bulunmaktadır.

SİNÜS OSİLATÖRLER VE RF FİLTRELER MODÜLÜ
TEKNİK ÖZELLİKLER

5) Hartley osilatör, kolpits osilatör, kristal oslatör deneyler
yapılabilmektedr.
6) Alçak (LPF), Yüksek (HPF) ve Bant geçiren aktif filtre (BPF)
deneyler yapılabilmektedir.

GENLİK MODÜLASYON VE DEMODÜLASYON
MODÜLÜ TEKNİK ÖZELLİKLER

7) Klasik genlik modülasyonu ( GM ) yapılabilmektedr.
8) Klasik diyotlu genlik demodülasyonu ( GM )
yapılabilmektedr.
9) Çift yan bantlı genlik modülasyonu ( DSB )
yapılabilmektedr.
10) Çift yan bantlı genlik demodülasyonu ( DSB )
yapılabilmektedr.

PDF Ürün Bilgisi